Lời khuyên

Định nghĩa Moiety trong Hóa học

Định nghĩa Moiety trong Hóa học


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Trong hóa học, một thị hiếu là một nhóm nguyên tử cụ thể trong một phân tử chịu trách nhiệm cho các phản ứng hóa học đặc trưng của phân tử đó. Mặc dù đôi khi các thuật ngữ phân nhóm và nhóm chức năng được hoán đổi cho nhau, một nhóm chức năng là một nhóm nhỏ hơn các nguyên tử. Moations là các nhánh trong các phân tử hữu cơ kéo dài từ xương sống carbon. Thông thường, các phân tử có thể được thay thế bằng các nhóm thế hoặc chuỗi bên khác.

Trong dược lý, một hoạt động là phần của ion hoặc phân tử chịu trách nhiệm cho hoạt động của thuốc.

Ví dụ: hợp chất hydroxyl: -OH
hợp chất aldehyd: -COH


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos