Hấp dẫn

Phối cảnh so với triển vọng: Cách chọn từ đúng

Phối cảnh so với triển vọng: Cách chọn từ đúng

Từ quan điểmtương lai là tương tự nhau, và chúng có chung một gốc, một từ tiếng Latin có nghĩa là nhìn. Tuy nhiên, các tiền tố khác nhau ("per-" và "pro-"), dẫn đến ý nghĩa khác nhau. Tiền tố "per-" có nghĩa là triệt để hoặc hoàn toàn, trong khi tiền tố "pro-" có nghĩa là trước tại chỗ hoặc thời gian, hoặc một tương lai.

Cách sử dụng 'Phối cảnh'

Theo nghĩa chung, danh từ quan điểm đề cập đến một thái độ, một triển vọng, một bộ các lý tưởng, một quan điểm hoặc một bối cảnh. Tuy nhiên, trong vẽ, vẽ và chụp ảnh, nó đề cập đến một cách miêu tả (1) mối quan hệ không gian ba chiều trên bề mặt hai chiều, (2) góc nhìn từ một cái gì đó và (3) hình dạng phù hợp của các đối tượng trong mối quan hệ với nhau.

Từ này đi vào tiếng Anh trung từ tiếng Latin phối cảnh, nghĩa là nhìn qua.

Cách sử dụng 'Triển vọng'

Tính từ tương lai là định hướng tương lai. Điều đó có nghĩa là có khả năng hoặc dự kiến ​​sẽ xảy ra hoặc trở thành trong tương lai - trong ngắn hạn, một kết quả có khả năng.

Từ này đến từ cáo bạch (lưu ý các tiền tố khác nhau), một thuật ngữ Latin có nghĩa là nhìn về tương lai.

Ví dụ sử dụng 'Phối cảnh'

Những câu mẫu này sử dụng quan điểm sẽ giúp minh họa ý nghĩa của từ này:

  • Bộ phim kể lại huyền thoại Frankenstein từ quan điểm của sinh vật. Đây quan điểm có nghĩa là một triển vọng hoặc quan điểm.
  • Các nghệ sĩ thường sử dụng quan điểm để tạo chiều sâu cho cảnh đường phố của cô. Trong ví dụ này, từ này có nghĩa là một cách nghệ thuật để thêm chiều thứ ba vào tác phẩm hai chiều.
  • Nghiên cứu lịch sử có thể giúp đưa các vấn đề của thời đại chúng ta vào quan điểm.Việc sử dụng này của quan điểm có nghĩa là đưa vào bối cảnh.

Ví dụ sử dụng 'Triển vọng'

Những câu này là ví dụ về ý nghĩa tương lai của tương lai:

  • Yêu cầu khắt khe hơn cho tương lai cha mẹ đã làm cho việc nhận con nuôi quốc tế trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây. Ví dụ này và ví dụ dưới đây minh họa việc sử dụng tương lai để chỉ ra một kết quả có khả năng và một cái nhìn về một tương lai tiềm năng.
  • Sharon đã lạc lối trong suy nghĩ, đánh giá Brian là một tương lai Chồng, trước khi đồng ý gặp lại anh.

Sử dụng thành ngữ của 'Phối cảnh'

Dưới đây là một số thành ngữ hoặc biểu thức sử dụng một từ như quan điểm được công nhận là có ý nghĩa khác với định nghĩa theo nghĩa đen của từ này, cộng với một số ví dụ sử dụng chúng:

  • Thành ngữ "đặt một cái gì đó vào hoặc trong viễn cảnh" có nghĩa là nhìn vào một chủ đề trong bối cảnh rộng hơn để có được sự hiểu biết công bằng và chính xác về nó. Mục tiêu của Arthur là đặt sự thay đổi mạnh mẽ đang được đề xuất cho tòa nhà văn phòng của công ty vào quan điểm vì vậy nhóm có thể hiểu nó
  • Biểu thức "từ quan điểm của tôi" có nghĩa là "cách tôi nhìn thấy nó" hoặc "từ quan điểm của tôi." Từ quan điểm của tôi, nghỉ một năm sau khi học đại học sẽ rất tốt cho tương lai của tôi.

Làm thế nào để nhớ sự khác biệt

Một cách để nhớ sự khác biệt giữa hai từ này là nhớ lại rằng những người đang tìm kiếm đang tìm kiếm vàng mà họ mong muốn tìm thấy trong tương lai. Vì vậy, một người khai thác lần đầu tiên đặt ra là một người khai thác vàng tiềm năng.

Nguồn

  • "Viễn cảnh so với triển vọng." //grammarist.com/usage/pros perspective -pers perspective /.
  • "Triển vọng so với quan điểm: Sự khác biệt là gì?" //wrexplained.org/pros perspective-vs-cons perspective-difference.
  • "Viễn cảnh hoặc triển vọng." //englishplus.com/grammar/00000293.htm.