Hấp dẫn

Định luật nhiệt động lực học liên quan đến sinh học

Định luật nhiệt động lực học liên quan đến sinh học

Các định luật nhiệt động là những nguyên tắc thống nhất quan trọng của sinh học. Những nguyên tắc này chi phối các quá trình hóa học (trao đổi chất) trong tất cả các sinh vật. Định luật nhiệt động lực học đầu tiên, còn được gọi là định luật bảo toàn năng lượng, tuyên bố rằng năng lượng không thể được tạo ra cũng như không bị phá hủy. Nó có thể thay đổi từ dạng này sang dạng khác, nhưng năng lượng trong một hệ thống kín không đổi.

Định luật nhiệt động lực học thứ hai quy định rằng khi năng lượng được truyền đi, sẽ có ít năng lượng hơn vào cuối quá trình chuyển giao so với lúc ban đầu. Do entropy, là thước đo rối loạn trong một hệ thống kín, tất cả năng lượng có sẵn sẽ không hữu ích cho sinh vật. Entropy tăng khi năng lượng được truyền.

Ngoài các định luật nhiệt động lực học, lý thuyết tế bào, lý thuyết gen, tiến hóa và cân bằng nội môi tạo thành các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho nghiên cứu về sự sống.

Định luật nhiệt động lực học đầu tiên trong các hệ thống sinh học

Tất cả các sinh vật sinh học đòi hỏi năng lượng để tồn tại. Trong một hệ thống khép kín, chẳng hạn như vũ trụ, năng lượng này không bị tiêu hao mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các tế bào, ví dụ, thực hiện một số quy trình quan trọng. Các quá trình này đòi hỏi năng lượng. Trong quang hợp, năng lượng được cung cấp bởi mặt trời. Năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi các tế bào trong lá cây và chuyển thành năng lượng hóa học. Năng lượng hóa học được lưu trữ dưới dạng glucose, được sử dụng để tạo thành carbohydrate phức tạp cần thiết để xây dựng khối lượng thực vật.

Năng lượng được lưu trữ trong glucose cũng có thể được giải phóng thông qua hô hấp tế bào. Quá trình này cho phép các sinh vật thực vật và động vật truy cập năng lượng được lưu trữ trong carbohydrate, lipid và các đại phân tử khác thông qua việc sản xuất ATP. Năng lượng này là cần thiết để thực hiện các chức năng của tế bào như sao chép DNA, nguyên phân, giảm phân, di chuyển tế bào, endocytosis, exocytosis và apoptosis.

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học trong các hệ thống sinh học

Cũng như các quá trình sinh học khác, việc truyền năng lượng không hiệu quả 100%. Trong quang hợp, chẳng hạn, không phải tất cả năng lượng ánh sáng đều được cây hấp thụ. Một số năng lượng được phản xạ và một số bị mất dưới dạng nhiệt. Việc mất năng lượng cho môi trường xung quanh dẫn đến sự gia tăng rối loạn hoặc entropy. Không giống như thực vật và các sinh vật quang hợp khác, động vật không thể tạo ra năng lượng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời. Họ phải tiêu thụ thực vật hoặc các sinh vật động vật khác để lấy năng lượng.

Một sinh vật càng lên cao trong chuỗi thức ăn, thì càng ít năng lượng nhận được từ các nguồn thức ăn của nó. Phần lớn năng lượng này bị mất trong quá trình trao đổi chất được thực hiện bởi các nhà sản xuất và người tiêu dùng chính được ăn. Do đó, ít năng lượng hơn có sẵn cho các sinh vật ở cấp độ danh hiệu cao hơn. (Cấp độ Trophic là các nhóm giúp các nhà sinh thái học hiểu được vai trò cụ thể của tất cả các sinh vật sống trong hệ sinh thái.) Năng lượng khả dụng càng thấp, số lượng sinh vật có thể được hỗ trợ càng ít. Đây là lý do tại sao có nhiều nhà sản xuất hơn người tiêu dùng trong một hệ sinh thái.

Các hệ thống sống đòi hỏi đầu vào năng lượng liên tục để duy trì trạng thái có trật tự cao của chúng. Các tế bào, ví dụ, có trật tự cao và có entropy thấp. Trong quá trình duy trì trật tự này, một phần năng lượng bị mất cho môi trường xung quanh hoặc biến đổi. Vì vậy, trong khi các tế bào được sắp xếp, các quy trình được thực hiện để duy trì trật tự đó dẫn đến sự gia tăng entropy trong môi trường xung quanh của tế bào / sinh vật. Việc truyền năng lượng khiến entropy trong vũ trụ tăng lên.