Hấp dẫn

Định nghĩa và ví dụ giả thuyết Null

Định nghĩa và ví dụ giả thuyết Null

Trong một thí nghiệm khoa học, giả thuyết null là đề xuất rằng không có ảnh hưởng hoặc không có mối quan hệ giữa các hiện tượng hoặc quần thể. Nếu giả thuyết null là đúng, bất kỳ sự khác biệt quan sát được trong các hiện tượng hoặc quần thể sẽ là do lỗi lấy mẫu (cơ hội ngẫu nhiên) hoặc lỗi thử nghiệm. Giả thuyết null rất hữu ích vì nó có thể được kiểm tra và được tìm thấy là sai, sau đó ngụ ý rằng có một mối quan hệ giữa các dữ liệu quan sát. Có thể dễ dàng hơn khi nghĩ về nó như là một vô giá trị giả thuyết hoặc một giả thuyết mà nhà nghiên cứu tìm cách vô hiệu hóa. Giả thuyết khống còn được gọi là H0, hoặc giả thuyết không khác biệt.

Giả thuyết thay thế, HMột hoặc H1, đề xuất rằng các quan sát bị ảnh hưởng bởi một yếu tố không ngẫu nhiên. Trong một thí nghiệm, giả thuyết thay thế cho thấy biến thực nghiệm hoặc biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.

Làm thế nào để nêu một giả thuyết Null

Có hai cách để nêu một giả thuyết khống. Một là tuyên bố nó như một câu khai báo, và hai là trình bày nó như một câu toán học.

Ví dụ, giả sử một nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng tập thể dục có liên quan đến giảm cân, giả sử chế độ ăn uống vẫn không thay đổi. Thời gian trung bình để đạt được một lượng giảm cân nhất định là sáu tuần khi một người tập luyện năm lần một tuần. Các nhà nghiên cứu muốn kiểm tra xem việc giảm cân có mất nhiều thời gian hơn hay không nếu số lần tập luyện giảm xuống còn ba lần một tuần.

Bước đầu tiên để viết giả thuyết null là tìm ra giả thuyết (thay thế). Trong một vấn đề từ ngữ như thế này, bạn đang tìm kiếm những gì bạn mong đợi là kết quả của thử nghiệm. Trong trường hợp này, giả thuyết là "Tôi hy vọng việc giảm cân sẽ kéo dài hơn sáu tuần".

Điều này có thể được viết bằng toán học là: H1: μ > 6

Trong ví dụ này, là trung bình.

Bây giờ, giả thuyết khống là những gì bạn mong đợi nếu giả thuyết này xảy ra không phải xảy ra Trong trường hợp này, nếu giảm cân không đạt được trong hơn sáu tuần, thì nó phải xảy ra tại một thời điểm bằng hoặc ít hơn sáu tuần. Điều này có thể được viết bằng toán học như:

H0: μ ≤ 6

Một cách khác để nêu ra giả thuyết khống là không đưa ra giả định nào về kết quả của thí nghiệm. Trong trường hợp này, giả thuyết khống chỉ đơn giản là việc điều trị hoặc thay đổi sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của thí nghiệm. Trong ví dụ này, việc giảm số lượng tập luyện sẽ không ảnh hưởng đến thời gian cần thiết để giảm cân:

H0: μ = 6

Ví dụ giả thuyết Null

"Tăng động không liên quan đến ăn đường" là một ví dụ về giả thuyết khống. Nếu giả thuyết được kiểm tra và phát hiện là sai, sử dụng số liệu thống kê, thì có thể chỉ ra mối liên hệ giữa tăng động và ăn đường. Một bài kiểm tra quan trọng là bài kiểm tra thống kê phổ biến nhất được sử dụng để thiết lập niềm tin vào một giả thuyết khống.

Một ví dụ khác về giả thuyết khống là "Tốc độ tăng trưởng của thực vật không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của cadmium trong đất". Một nhà nghiên cứu có thể kiểm tra giả thuyết bằng cách đo tốc độ tăng trưởng của cây trồng trong môi trường thiếu cadmium, so với tốc độ tăng trưởng của cây được trồng trong môi trường có chứa lượng cadmium khác nhau. Việc bác bỏ giả thuyết khống sẽ đặt nền tảng cho nghiên cứu sâu hơn về tác động của nồng độ khác nhau của nguyên tố trong đất.

Tại sao kiểm tra một giả thuyết Null?

Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn muốn kiểm tra một giả thuyết chỉ để thấy nó sai. Tại sao không chỉ kiểm tra một giả thuyết thay thế và tìm thấy nó đúng? Câu trả lời ngắn gọn là nó là một phần của phương pháp khoa học. Trong khoa học, các mệnh đề không được "chứng minh" rõ ràng. Thay vào đó, khoa học sử dụng toán học để xác định xác suất một tuyên bố là đúng hay sai. Hóa ra việc từ chối một giả thuyết dễ dàng hơn nhiều so với việc chứng minh một cách tích cực. Ngoài ra, trong khi giả thuyết khống có thể được nêu một cách đơn giản, rất có thể giả thuyết thay thế là không chính xác.

Ví dụ, nếu giả thuyết khống của bạn là sự phát triển của thực vật không bị ảnh hưởng bởi thời gian của ánh sáng mặt trời, bạn có thể nêu ra giả thuyết thay thế theo nhiều cách khác nhau. Một số tuyên bố này có thể không chính xác. Bạn có thể nói thực vật bị tổn hại bởi hơn 12 giờ ánh sáng mặt trời hoặc thực vật cần ít nhất ba giờ ánh sáng mặt trời, v.v ... Có những trường hợp ngoại lệ rõ ràng cho những giả thuyết thay thế đó, vì vậy nếu bạn kiểm tra cây sai, bạn có thể đưa ra kết luận sai. Giả thuyết khống là một tuyên bố chung có thể được sử dụng để phát triển một giả thuyết thay thế, có thể đúng hoặc không chính xác.